Raamatukogu asub Järvakandis, Pargi tn. 1, kolmandal korrusel

neljapäev, 16. märts 2017


Omaloomingu konkurss "Sada särinat"
Kultuurifestival „Särin” ja kirjastus „Allikaäärne” kuulutavad välja noorte omaloomingu konkursi „Sada särinat”. Konkursile on oodatud osalema kõik kuni 23-aastased Raplamaalt pärit või sellega seotud noored. Oodatud on luule, lühiproosa (kuni 7000 tähemärki) ja visuaalne kunst (maal,joonistus, fotograafia). Parimatest töödest trükitakse almanahh ning parimatest parimail on võimalik üles astuda kultuurifestivalil „Särin”, mis toimub Raplas 15.-16. septembril 2017. Igal almanahhi pääsenud autoril on õigus tasuta eksemplarile. Kandideerivad tööd tuleks saata elektrooniliselt aadressile konkurss@mathura.ee . Iga osaleja võib esitada kuni viis tööd igas konkursi kategoorias. Juhised tööde vormistamiseks on antud allpool. Tööde esitamise viimane tähtaeg on 31. mai 2017. Töid hindab kolmeliikmeline žürii.

 * luule ja lühiproosa: saata kas doc, docx või pdf failina, kus on kasutatud Calibri või Arial fondi tähesuurust 11. Ühe autori kõik luuletused või proosatekstid võivad olla paigutatud samasse faili, kuid iga luuletus või proosatekst peab algama uuelt leheküljelt. Pealkirjad tuleb vormistada läbiva suurtähega. Esimesele lehele tuleb eraldi lisada autori nimi, vanus ja seos Raplamaaga (elupaik või muu seos). Samuti tuleks lisada e-posti aadress, millel autoriga ühendust võtta, kui töö peaks osutuma almanahhi valituks. Faili nimes peaks kajastuma autori nimi ja valdkond, nt Juhan Lepasalu luuletused.doc. Kes esitab nii luulet kui lühiproosat, peaks need saatma eraldi failidena.
 * visuaalne kunst: saata kas jpg või tiff failidena, punktitihedusega 300 dpi. Faile saates tuleb e-kirjas lisada autori nimi, vanus ja seos Raplamaaga (elupaik või muu seos). Samuti tuleb lisada e-posti aadress, millel autoriga ühendust võtta, kui töö peaks osutuma almanahhi valituks.
  Täiendavate küsimuste korral palun kirjutada aadressil margus.lattik@gmail.com .

Esitamise tähtaeg 31. mai 2017

Kategooriad

Luule

Lühiproosa

Visuaalne kunst

Osalemistingimused

Vanus: kuni 23 aastat
Pärit Raplamaalt või sellega kuidagi seotud.

Loomeruum ja Kultuuriklubi BAAS
Tallinna mnt 5
Rapla                                                  E-mail: info@loomebaas.ee

teisipäev, 14. märts 2017

Emakeel
Anna Haava

Emakeel, su kaunis heli
sütitab mu südame,
tungib jumalikul tulel
minu põue põhjasse.

Sul on võim: nii leinalugu
kui ka hõiskav õnnehääl,
õhked õrnad, tormimõtted -
kõik täis elu sinu väel.

Kahetsen, et kaua oli
kaetud su ilu mull'.
Et sa harimata, vaene,
kuulsin eluhommikul.

Vihkamist ja vaenu valjut
tõotati mulle ka,
kui sind kallimaks ma keeltest
julgeksin kord pidada.

Pean sind kalliks. - Kasva, kasva,
ei sa ole õitsmas veel;
talv sul oli pikk ja vali,
minu armas emakeel!

Küll sind eesti pojad, tütred
võt'vad kaitsa, kasvata'.
Tulevikuilma kojas
saad siis auga helkima.

Näit'ma saad, et Eestlas s ü d a n t,
Eestlas v a i m u olemas, -
et on püha rahvustuli
Eesti põues põlemas.