Raamatukogu asub Järvakandis, Pargi tn. 1, kolmandal korrusel

esmaspäev, 10. detsember 2018OLEME TEEL – EDUKALT TÖÖLE

Esmaspäeval, 17. detsembril 2018 kell 10.00-12.00
Järvakandi Aleviraamatukogu lugemissaalis Eesti töötukassa infopäev

Teemad
- Tööturu olukorra tutvustus
- Tööotsingu (töökoha leidmise) võimalused
- Kandideerimisdokumendid
- Töötukassa tegevuse tutvustus. Vähenenud töövõimega inimeste teenused. Töövõime hindamine
- Tööta ja õpi!

2017. aasta 1. mail alustas töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega. Töötust ennetavad teenused on mõeldud töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu.

Kasulikku infot jagavad juhtumikorraldaja Liis Tiigirand, teenusekonsultant Pille Vavulski ja karjääriinfo spetsialist Anneli Viires.